همایش ملی صادرکنندگان – گفتمان سکتور عامه

.

مقام صادر کننده برتر، توسط اتاق تجارت افغانستان، به شرکت طلای سرخ افغانستان، اعطا گردید.

خرسندیم که مقام صادر کننده برتر را در سال 1398 را از آن خود نمودیم.
در همایش ملی صادرکنندگان – گفتمان سکتور عامه و خصوصی و معرفی صادر کنندگان برتر سال ۱۳۹۸ که توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان بگزار گردیده بود، به شرکت طلای سرخ افغانستان عنوان صادر کننده برتر سال 1398 اعطا شد.
کسب این مقام را مدیون هم‌یاری و همکاری بی‌دریغانه پرسونل زحمت‌کش شرکت و حمایت شما عزیزان هستیم.