دومین همایش حمایت سکتور خصوصی از زعفران افغانستان

شرکت طلای سرخ (زعفران) افغانستان افتخار دارد که برای دومین سال متوالی توانست همایشی را به منظور حمایت از زعفران افغانستان برگزار نمود.
در این همایش بیشتر از 600 دهقان که مصروف کاشت زعفران اند شرکت نموده بودند، که در این همایش برای شان در مورد چگونگی زیاد نمودن محصولات زراعتی و هم چنان در مورد بالا بردن کیفیت معلومات داده شد.