دفتر مرکزی:
شرکت طلای سرخ (زعفران) افغانستان
سرک 64 متره, صادق 33
هرات, افغانستان

40 23 40 700 93+
info@saffron.af

دفتر مرکزی     کابل     خاورمیانه     هند     ترکیه     کانادا     آمریکا     اروپا     بریتانیا

 2024 © کلیه حقوق وب سایت متعلق به “شرکت طلای سرخ (زعفران) افغانستان” می باشد | طراحی سایت توسط: Amir.af