درباره ما

شرکت زعفران افغانستان درسال ۱۳۸۳ توسط برادران رحمتی تاسیس گردیده و توانست از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ عنوان بهترین و بزرگترین صادرکننده زعفران افغانستان را از اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان کسب کند. در این مدت برند تجاری هرات زعفران بصورت گسترده ای در سراسر جهان شناخته شده است.

از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت زعفران افغانستان ارتقای کیفیت محصول زعفران تولید شده در ولایت هرات بوده تا بطور عمده و بسته بندی شده در بازارهای داخلی و بین المللی عرضه گردد.

شرکت زعفران افغانستان بزرگترین شرکت در افغانستان می‌باشد که تمامی خدمات زراعتی در قسمت کاشت، خدمات و مشاوره به کشاورزان، توسعه و بهبود محصولات، پروسس، بسته بندی و صادرات زعفران فعالیت می‌کند.

این شرکت بدلیل عرضه سریع و قیمت مناسب با درنظر داشت کیفیت، مشهور‌ترین شرکت زعفران افغانی در جهان است.