زعفران در افغانستان

زعفران گرانترین ادویه غذایی نظر به وزن در جهان میباشد که مهم ترین بخش آن همان استگما یا سه تار سرخ زعفران میباشد. سه تار سرخ زعفران بسیار نازک و باریک می‌باشد که هزارها دانه‌ی آن یک کیلوگرام زعفران خالص را تشکیل دهد.

خاستگاه اصلی زعفران اطراف دریای مدیترانه از جمله کشورهای آسیایی، ایران و افغانستان است، و امروزه تعداد زیادی از دهاقین افغانستان خصوصا هرات روی به کاشت این محصول آورده اند.  همچنین تعدادی شرکت‌ خصوصی در افغانستان در قسمت پروسس و بسته بندی آن  شروع به فعالیت کرده است.

مهم‌ترین منطقه‌ی کشت زعفران در افغانستان، غرب آن است که بیش از 90 درصد از زعفران افغانستان را تولید می‌کند. درین میان ولسوالی غوریان ولایت هرات بزرگترین تولید‌کننده زعفران در افغانستان بشمار می‌رود که دارای با کیفیت‌ترین زعفران دنیاست.

غرب افغانستان بهترین شرایط، آب و هوا و خاک را برای کاشت زعفران داراست و تخمین زده می‌شود که حدود 1500 هکتار از زمین‌های این ولایت تحت کشت زعفران باشد.

کشاورزان افغانستان برای کاشت زعفران از مواد کیمیاوی استفاده نمی‌کنند و قسمت عمده محصول زعفران افغانستان طبیعی و اورگانیک می‌باشد.

زنان افغان مهم‌ترین و مولدترین قشر جامعه برای تولید و پروسس زعفران بوده که حدود 80 درصد از کار تولید زعفران را در هرات به عهده دارند.