!زعفران افغانستان از بهترین کیفیت در جهان برخوردار است

زعفران در اصل بومی منطقه مدیترانه و آسیای میانه است، اکثرا زعفران افغانستان در ولایت هرات کشت و تولید می شود و 90٪ از آنجا صادر می شود. به ویژه مناطق غوریان و پشتون زرغون از نظر کیفیت تولید مشهور هستند.

…شرکت طلای سرخ زعفران افغانستان، پیشگام در عرصه صادرات زعفران افغانستان