Công ty Red Gold Afghanistan đã tham gia triển lãm CNR Food Istanbul.
Bằng cách tham gia vào triển lãm này, đây là nền tảng lớn nhất để trưng bày ngành công nghiệp thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ, Công ty Red Gold Afghanistan dự định quảng bá và cung cấp rộng rãi các sản phẩm của Afghanistan.

Hội chợ Thực phẩm Istanbul (CNR) là một trong những hội chợ thực phẩm lớn nhất ở châu Âu, tham gia vào đó có thể là một hoạt động tiếp thị tuyệt vời cho đất nước chúng tôi.

Mục đích của chúng tôi khi tham gia các triển lãm như vậy là giới thiệu và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp thuần túy của Afghanistan và chúng tôi muốn mời các nhà tiếp thị toàn cầu đến với sản phẩm của chúng tôi

شرکت طلای سرخ افغانسان در نمایشگاه غذایی استانبول