HERAT SAFFRON TRONG TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔN MINH LẦN THỨ 5 TẠI TRUNG QUỐC

Herat Saffron trong Triển lãm Quốc tế Côn Minh lần thứ 5 tại Trung Quốc. Ngày 14 đến ngày 20 tháng 6 năm 2018.