SỰ THAM GIA CỦA HERAT SAFFRON TẠI TRIỂN LÃM PASSAGE 2 PROPERTY VỀ CÁC SẢN PHẨM CỦA AFGHANISTAN

Sự tham gia của Herat Saffron (Công ty ARG) tại triển lãm Passage 2 Prosperity về các sản phẩm của Afghanistan tại Mumbai, Ấn Độ, vào ngày 12 tháng 9 năm 2018.