Nghệ tây là một loại cây trồng nhiều năm sẽ tồn tại 6-7 năm trên đất của bạn. Đầu tư chính trong giai đoạn này là củ hoa nghệ tây (dùng để nhân giống) và chi phí nhân công. Bạn sẽ thu hoạch nghệ tây hàng năm vào tháng 10 và những củ nhân giống sẽ được thu hoạch sau 6-7 năm, mang lại thu nhập khá cho người nông dân.

Một số điểm quan trọng để trồng nghệ tây được liệt kê dưới đây. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi tại đây.

  • Lựa chọn lô đất
  • Mua củ hoa

Herat Saffron ™ là nhà sản xuất củ hoa lớn nhất ở Afghanistan và có thể cung cấp bất kỳ số lượng nào cần thiết cho nông dân địa phương và các tổ chức phi chính phủ hoặc các nhà tài trợ muốn trồng nghệ tây.

  • Làm đất trước khi trồng
  • Trồng
  • Bón phân
  • Làm cỏ
  • Phòng dịch bệnh
  • Thu hoạch
  • Thay thế của củ hoa