Công ty Nghệ tây Afghanistan tại Triển lãm Thực phẩm Thế giới (TuttoFood) tại Milano Italia, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2019.